Elvy

Elvy is software voor het digitaliseren van uw documentstroom

Exact partners

Elvy is volledig geïntegreerd in Exact Globe/Online. Het communiceert naadloos met de functionaliteiten van dit financiële softwarepakket. Exact Globe/Online zorgt ervoor dat u efficiënter kan werken en tijd overhoudt voor dingen waar het écht om gaat. Elvy versterkt dit effect verder door haar modules te koppelen aan Exact Globe/Online en zo uw facturenstroom te optimaliseren.

Premium partners

  • Bij automatisering moet centraal staan wat het bedrijf ermee wil bereiken. Wij leveren systemen - van Exact of van SAP, maar ook van andere leveranciers - waarmee optimale automatisering mogelijk is. Maar automatisering is méér dan de invoering van administratieve of financiële systemen. We zoeken samen met de prijsbewuste, kritische klant altijd naar de beste oplossingen en soms zijn die onorthodox. Daar onderscheiden we ons mee.
Wij begeleiden de klant vanaf het maken van de keuze en de aankoop van het systeem tot en met de invoering en het beheer ervan. Daarbij behoren natuurlijk ook de trainingen van de eindgebruikers: standaard als het kan, op maat als dat gewenst is.
Ook voor het beheer van de systemen geldt dat de wens van de klant leidend is.

Partners